O nas

Odmaknjeni od vsakodnevnega vrveža, v neokrnjeni naravi Zgornje Savinjske doline, na nadmorski višini 700 m se nahaja naša kmetija. Visoka lega nam ponuja prekrasen razgled nad naš kraj, Novo Štifto pri Gornjem Gradu ter nad preostalo dolino.

Živinoreja je na kmetiji Petek prisotna od samega začetka kar šteje že več kot 50 let. Znanje in izkušnje so se pretakale iz roda v rod. Krave in pridelava mleka sta postala dodaten vir zaslužka in način življenja za šest člansko družino Petek.

V nas pa je vedno gorela želja po izboljševanju in nadgrajevanju. V letu 2012 smo naredili nov hlev, s prosto rejo smo si olajšali delo z molžo in krmljenjem živine. V hlevu imamo 60 glav živine , od tega 38 krav molznic, ostalo pa je mlada plemenska živina. Vsa živina se pase od zgodnje pomladi, do pozne jeseni. Pozimi pa jih krmimo z doma pridelano krmo. Živali niso krmljene s krmili.

Vso mleko se je oddajalo v mlekarno, do leta 2016, ko pa smo se odločili narediti sirarno. Takrat smo začeli izdelovati sire, jogurte, skuto, maslo in odkrivali kaj bi še dodali na naše jedilnike. Nabor naših izdelkov je in bo vsako leto večji, saj imamo neizmerno veliko željo po učenju in se zavedamo hitro spreminjajočega načina prehranjevanja, kateremu se želimo prilagoditi in vam ponuditi najboljše. Izdelki Kmetija Petek so narejeni po receptih mame Jelke, ki pa v vse izdelke doda še eno veliko žlico ljubezni.